មិនថាអតិថិជនរបស់អ្នកនៅទីណាទេ យើងអាចជួយអ្នកដើម្បីជួបពួកគេ និងលក់ផលិតផលរបស់អ្នកជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង ។

យើងអាចជួយអ្នកបង្ហាញសេវាកម្មផលិត ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នក ឬគម្រោងផ្សេងៃរបស់អ្នកនៅកន្លែងតែមួយ និងបង្កើនភាពមើលឃើញ និងភាពជឿជាក់លើអ៊ីនធឺណិតកាន់តែប្រសើរជាងមុន ។

ជាមួយនឹង Billbox អ្នកអាចបន្ថែមទៅទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកដូចជា Instagram, TikTok, Twitter ជាដើម ដើម្បីងាយស្រួលទាក់ទាញអ្នកតាមដានរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ ហាង ប្លុក ឬមាតិកាអនឡាញផ្សេងទៀត ។

បង្វែរអាសយដ្ឋានអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកទៅជាតំណភ្ជាប់សាមញ្ញ និងទីតាំងដែលអាចចែករំលែក និងចូលប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើឧបករណ៍ ឬវេទិកាណាមួយ ។